—————————————————- “Shindeita asa ni tomorai no yuki ga furu