البنت الشلبية
عيونا لوزية
بحبك من قلبي
ياقلبي انت عنيا
حد القناطر
محبوبي ناطر
كسر الخواطر
ياولفي ماهان عليا
وطل بتلوح والقلب
مجروح وأيام عالبال
بتعن وتروح
تحت الرمانة
حبي حكاني
وسمعني غناني
ياعيوني
وتغزل فيا

—————————————————-

English translation.

“The beatiful girl
her eyes are like almonds
I love you from my heart
my heart, you are my eyes
beside Windmills
my love waits me
breaking his heart
my mate, wasn’t easy on me
comes waving and the heart
is hurted, and days on mind
comes and go
under the Pomegranate
my love talked to me
he made me hear songs
my eyes
and he flirted me”.

(Testo e traduzione a cura di Yusra)

—————————————————-


Elham El MadfaeAl bint el chalabiya – 5:19
الهام المدفعي , البنت الشلبية

Per segnalare errori su testi o traduzioni, o semplicemente per suggerimenti, richieste d’aiuto e qualunque altra curiosità, potete scriverci all’indirizzo quality@infinititesti.com.

—————————————————-

InfinitiTesti è un sito amatoriale che propone traduzioni e revisioni di testi musicali da tutto il mondo. I nostri lavori sono disponibili nelle pagine Traduzioni e Discografie, o si può far riferimento anche all’Indice Generale, suddiviso in canzoni Italiane e Straniere. Per maggiori approfondimenti in merito ai nostri percorsi e alle nostre Rassegne, si può leggere la sezione dedicata agli Speciali. Per ricevere in tempo reale tutti gli ultimi post pubblicati, si possono sottoscrivere i Feed RSS di InfinitiTesti. Per collaborare in qualunque forma con la redazione, si può far riferimento alla pagina Contatti.

—————————————————-

—————————————————-

Brano proposto da: Yusra
Direttore: Arturo Bandini (direttore@infinititesti.com)
Responsabile Quality: Alessandro Menegaz (quality@infinititesti.com)
Segretaria di Redazione: Arianna Russo (segreteria@infinititesti.com)

—————————————————-