يمكن ما قلتلك
انك انت حبيبي
لكن قدمتلّك
عمري يا حبيبي

يمكن ما قلتلك
انك انت حبيبي
لكن قدمتلّك
عمري يا حبيبي

يا أحلى
عمر اللي جايي
بدي احكيلك حكاية

يا أحلى
عمر اللي جايي
بدي احكيلك حكاية

قلك فيها
انك انت حبي و نصيبي

حبيبي ..
يا حبيبي .
. يا حبيبي ..
حبيبي


حبيبي ..
يا حبيبي ..
يا حبيبي ..
حبيبي

رح ضحّي بأيامي
تارضي عينيك

رح جمع أحلامي
و رشّا ورود حواليك

رح ضحّي بأيامي
تارضي عينيك

رح جمع أحلامي
و رشّا ورود حواليك

لإلك فرحي و بسماتي لإلك ليلي و دمعاتي
لإلك فرحي و بسماتي لإلك ليلي و دمعاتي
قدري كلو يا حياتي مرسوم بعينيك

لإلك فرحي و بسماتي
لإلك ليلي و دمعاتي
قدري كلو يا حياتي
مرسوم بعينيك

حبيبي
حبيبي
حبيبي
حبيبي

—————————————————-

English translation.

“Maybe I haven’t told you
that you are my love
but I have given
you my life

Maybe I haven’t told you
that you are my love
but I have given
you my life

You are the sweetest age
yet to come
I want to tell you a story

You, my life
you are the sweetest age
yet to come
I want to tell you a story

I will tell you
that you are my love
and my fate
my love, my love
my love, my love
my love, my love
my love, my love

I will sacrifice my days
to satisfy your eyes
I will gather my dreams
and through them flowers
all around you

I will sacrifice my days
to satisfy your eyes
I will gather my dreams
and through them flowers
all around you

For you, my happiness and smiles
for you, my nights and tears
for you, my happiness and smiles
for you, my nights and tears
my whole fate, my love
is drawn in your eyes

For you, my happiness and smiles
for you, my nights and tears
my whole fate, my love
is drawn in your eyes

My love, my love
my love, my love
my love”.

(Testo e traduzione a cura di Yusra)

—————————————————-

Julia Boutros, Habibi – 5:12
حبيبي – جوليا بطرس

Per segnalare errori su testi o traduzioni, o semplicemente per suggerimenti, richieste d’aiuto e qualunque altra curiosità, potete scriverci all’indirizzo quality@infinititesti.com.

—————————————————-

InfinitiTesti è un sito amatoriale che propone traduzioni e revisioni di testi musicali da tutto il mondo. I nostri lavori sono disponibili nelle pagine Traduzioni e Discografie, o si può far riferimento anche all’Indice Generale, suddiviso in canzoni Italiane e Straniere. Per maggiori approfondimenti in merito ai nostri percorsi e alle nostre Rassegne, si può leggere la sezione dedicata agli Speciali. Per ricevere in tempo reale tutti gli ultimi post pubblicati, si possono sottoscrivere i Feed RSS di InfinitiTesti. Per collaborare in qualunque forma con la redazione, si può far riferimento alla pagina Contatti.

—————————————————-

—————————————————-

Brano proposto da: Yusra
Direttore: Arturo Bandini (direttore@infinititesti.com)
Responsabile Quality: Alessandro Menegaz (quality@infinititesti.com)
Segretaria di Redazione: Arianna Russo (segreteria@infinititesti.com)

—————————————————-