أنا لحبيبي و حبيبي إلي
يا عصفورة بيضا لا بقى تسألي
لا يعتب حدا و لا يزعل حدا

أنا لحبيبي و حبيبي إلي
حبيبي ندهلي قلي الشتي راح
رجعت اليمامة زهر التفاح
و أنا على بابي الندي و الصباح
و بعيونك ربيعي نور و حلي
و ندهلي حبيبي جيت بلا سؤال
من نومي سرقني من راحة البال
أنا على دربو و دربو عالجمال
يا شمس المحبة حكايتنا أغزلي

—————————————————-

English translation.

“I’m for my love
and my love is for me
oh, white bird
don’t ask any more
let no one blame us
and let no one be mad

I’m for my love
and my love is for me
my lover called me
he told me
the winter has gone
and the dove has come back
and the apple trees
are with blossoms now
and on my door there
is the morning dew
in your eyes
my spring is more beautiful


My loved called me
I came fast
without asking anything
he stole me from my sleeping
I’m on his path
and his path
is on the beauty path
oh, the sun of the love
draw our story”.

(Testo e traduzione a cura di Yusra)

—————————————————-

Fayrouz, Ana la habibi – 3:08
انا لحبيبي و حبيبي الي _فيروز

Per segnalare errori su testi o traduzioni, o semplicemente per suggerimenti, richieste d’aiuto e qualunque altra curiosità, potete scriverci all’indirizzo [email protected].

—————————————————-

InfinitiTesti è un sito amatoriale che propone traduzioni e revisioni di testi musicali da tutto il mondo. I nostri lavori sono disponibili nelle pagine Traduzioni e Discografie, o si può far riferimento anche all’Indice Generale, suddiviso in canzoni Italiane e Straniere. Per maggiori approfondimenti in merito ai nostri percorsi e alle nostre Rassegne, si può leggere la sezione dedicata agli Speciali. Per ricevere in tempo reale tutti gli ultimi post pubblicati, si possono sottoscrivere i Feed RSS di InfinitiTesti. Per collaborare in qualunque forma con la redazione, si può far riferimento alla pagina Contatti.

—————————————————-

—————————————————-

Brano proposto da: Yusra
Direttore: Arturo Bandini ([email protected])
Responsabile Quality: Alessandro Menegaz ([email protected])
Segretaria di Redazione: Arianna Russo ([email protected])

—————————————————-