أحبك جدا جدا جدا وأعرف أني تورطت جدا
وأحرقت خلفي جميع المراكب وأعرف أني سأهزم جدا
برغم الدموع ورغم الجراح و رغم التجارب

أحبك جدا جدا جدا وأعرف أني تورطت جدا
وأحرقت خلفي جميع المراكب وأعرف أني سأهزم جدا
برغم الدموع ورغم الجراح و رغم التجارب

وأعرف أني بغابات حبك وحدي أحارب
وأملك كل المجانين حاولت صيد الكواكب

وأعرف أني بغابات حبك وحدي أحارب
وأملك كل المجاهير حاولت صيد الكواكب

وأبقى و أبقى أحبك رغم يقيني
لأن الوصول إليك محال
لأن الوصول إليك محال محال ماحل ماحل

أحبك جدا جدا جدا وأعرف أني تورطت جدا
وأحرقت خلفي جميع المراكب وأعرف أني سأهزم جدا
برغم الدموع ورغم الجراح و رغم التجارب


يا من دفعت بحبك نصف حياتي
ويا من أشيلك كالطفل في أغنياتي

يا من دفعت بحبك نصف حياتي
ويا من أشيلك كالطفل في أغنياتي

أنا لا احبك من اجل شال حرير
و عطر مثير ولكن أحبك حتى أوكد ذاتي

أحبك جدا جدا جدا وأعرف أني تورطت جدا
وأحرقت خلفي جميع المراكب وأعرف أني سأهزم جدا
برغم الدموع ورغم الجراح و رغم التجارب

أحبك أحبك وأعرف أن هواك انتحار
وأني حين سأكمل دوري سيرخى علي علي الستار
وأن سكوتي أمام هواك أمام هواك الكبير انتصار

—————————————————-

English translation.

“I love you so so so much
and I know that I am so much in trouble now
and that I have burned all the boats behind me
and I know that I will be beaten
despite all of the tears
the wounds and all of the experiences

I love you so so so much
and I know that I’m so much in trouble now
and that I have burned all the boats behind me
and I know that I will be beaten
despite all of the tears
the wounds and all of the experiences
and I know that I’m fighting alone
in your love’s forests
and that I’m like all the crazy people
I have tried to haunt other planets
and I know that I’m fighting alone
in your love’s forests
and that I’m like all the crazy people
I have tried to haunt other planets
and I will still love you
although I know
It’s impossible to reach you
because reaching you is impossible
impossible, impossible
I love you so much
and I know that I’m so much in trouble now
and that I have burned all the boats behind me
and I know that I will be beaten
despite all of the tears
the wounds and all of the experiences
I love you so so much
and I know that I’m so much in trouble now
and that I have burned all the boats behind me
and I know that I will be beaten
despite all of the tears
the wounds and all of the experiences

I have paid the half of my life in loving you
you are the one who I carry like a baby in my songs
I have paid the half of my life in loving you
you are the one who I carry like a baby in my songs
I don’t love you for a silk scarf
I love to emphasize my self

I love you so so so much
and I know that I’m so much in trouble now
and that I have burned all the boats behind me
and I know that I will be beaten
despite all of the tears
the wounds and all of the experiences
I love you so, and I know that your love is suicide
and when I finish my role
the certain will go down
and I know that my silent in front of your big love
is a victory”.

(Testo e traduzione a cura di Yusra)

—————————————————-

Majida El Roumi, Ahebak gedan – 5:19
أحبك جدا ماجدة الرومي

Per segnalare errori su testi o traduzioni, o semplicemente per suggerimenti, richieste d’aiuto e qualunque altra curiosità, potete scriverci all’indirizzo [email protected].

—————————————————-

InfinitiTesti è un sito amatoriale che propone traduzioni e revisioni di testi musicali da tutto il mondo. I nostri lavori sono disponibili nelle pagine Traduzioni e Discografie, o si può far riferimento anche all’Indice Generale, suddiviso in canzoni Italiane e Straniere. Per maggiori approfondimenti in merito ai nostri percorsi e alle nostre Rassegne, si può leggere la sezione dedicata agli Speciali. Per ricevere in tempo reale tutti gli ultimi post pubblicati, si possono sottoscrivere i Feed RSS di InfinitiTesti. Per collaborare in qualunque forma con la redazione, si può far riferimento alla pagina Contatti.

—————————————————-

—————————————————-

Brano proposto da: Yusra
Direttore: Arturo Bandini ([email protected])
Responsabile Quality: Alessandro Menegaz ([email protected])
Segretaria di Redazione: Arianna Russo ([email protected])

—————————————————-