Lykke Li – Hard Rain (testo)

———————————————— “If you like the feeling of a hard rain falling I have a seafull, I can give you an ocean If you like the feeling of a hard rain falling I have a seafull, I can give you an ocean If you like the feeling of a hard rain falling (love, love is a …