—————————————————- “Hey, hey do you hear, do you hear that sound it’s the sound of the lost gone found it’s the sound of a mute gone loud it’s the sound of a new start