“Gortozet ‘m eus, gortozet pell e skeud teсval tourioщ gell e skeud teсval tourioщ gell E skeud teсval an tourioщ glav c’hwi am gwelo ‘c’hortoz atav c’hwi am gwelo ‘c’hortoz atav