Emilia – Big big world (testo e traduzione)

———————————————— Testo. “I’m a big, big girl in a big, big world it’s not a big, big thing if you leave me but I do, do feel that I do, do will miss you much, miss you much