Fabrizio De André – Zirichiltaggia (Baddu tundu) (testo e traduzione)

———————————————— “Di chissu che babbu ci ha lacátu la meddu palti ti sei presa lu muntiggiu rúiu cu lu súaru li àcchi sulcini lu trau mannu e m’hai laccatu monti múccju e zirichèlti