Fayrouz – Shady / فيروز – شادى (testo e traduzione in inglese)

———————————————— Testo. من زمان وأنا صغيرة كان فى صبي يجي من الأحراش نلعب انا وياه كان اسمه شادي