—————————————————- —————————————————- 1. Shimbalaiê (testo e traduzione) 2. Anjo de guarda noturno (testo e traduzione) 3. Linda rosa (testo e traduzione) 4. A história de Lily Braun (testo e traduzione) 5. Sonhos roubados (testo e traduzione) —————————————————-