Okean Elzy / Океан Ельзи – Na lіnії vohnju / На лінії вогню (testo)

———————————————— Testo. “Osinnij bojkot mizh toboju i mnoju semyznachnyj kod jakyj ne po zubam, meni vsi chochut novyn a ja neznaju de schovatys? Ja odyn, vidkoly ty skazala ni.