—————————————————- “Chy znajesh ty jak syl’no v dushu bje bezzhalnyj doshch? Tak nіby vіn zavzhdy chekav lyshe mene a, jak bolyt’ zymovyj spokіj nashoho vіkna nіzhno pastel’nyj, jak і tvіj uljublenyj Mone.