“Ja vvazhav by, shcho ty bilyj den’ bez doshchu Ale sliozy na tvomu oblychchi I skazav by tobi, ne moja, ne moja Til’ky ty ne puskajesh mene.